Visie

VISIE

‘n Gelukkige, uitdagende, dinamiese, stimulerende en veilige opvoedkundige leeromgewing, gebaseer op Christelike norme en waardes, waarin elke leerde, opvoeder en personeellikd met trots en menswaardigheid hulle volle potensiaal kan verwesenlik.

Pin It on Pinterest

Share This