Misie

MISIE

Om ‘n hoë kwaliteit opvoedkundige diens vir die breë gemeenskap te lewer, wat;

Θ        Die leerder met gehalte onderwys en opvoeding binne en buite die klaskamer, sy
potenisaal optimaal sal laat ontwikkel en hulle voorberei om hulle volwaardige rol in die                               saamlewing te verwul.

Θ        Die leerder se intellektuele, liggaamlike en geestelike ontwikkeling optimal sal stimuleer.

Θ        Die leerder van Christelike opvoeding en begeleiding sal toerus, sonder einge diskriminasie
teen enigiemand anders op grond van sy of haar ras, kleur of geloof.

Θ        Die leerder met Christelike norme en etise waardes sal toerus.

Θ        Die leerder as ‘n positiewe, lojale en trotse landsburg sal ontwikkel.

Θ        Die leerder geleentheid bied om sy geskiedenis, tradisies en kultuur uit te leef.

Θ        Die opvoeder vir sy taak opitmaal toe te rus, ‘n klimaat van selfbemagtiging, groei en
voortgesette ontwikkeling te verseker.

Θ        Die ouergemeenskap se betrokkenheid by die leerders se ontwikkeling te verseker deur
deelname aan die skool se beheerliggaam se bestuurprosesse, aktiwiteite en ‘n klimaat van
openhartige wedersydse kommunikasie te vestig.

Θ        Die daarstelling en onderhoud van doeltreffende en bekostigebare fasiliteite wat die
gebalanseerde ontwikkeling van ons leerders op akademiese, kulturele- en sportgebied sal
moontlik maak; die veiligheid, gesondheid en geluk van leerders, opvoeders en ouers op die
skoolterrein sal verseker en die professionele beeld van die skool sal bevorder.

Pin It on Pinterest

Share This