Welkom aan ons nuwe personeellede Me. A Ungerer, Me L La Cock en Mnr G Papenfus. By voorbaat dankie vir die werk wat julle vir ons gaan doen en vir wat julle vir die kinders gaan beteken. Ons is bevoorreg om julle in ons span te verwelkom.

Pin It on Pinterest

Share This